Základní informace

Křižovatky architektury
Veřejný prostor - architektura – investor – obec

Projekt zahrnuje konferenci | přednášku Martina Rajniše | doprovodnou výstavu Young Architect Award 2011.

Časový plán

12. – 17. 9. 2011
výstava finalistů Young Architect Award 2011, foyer NTK
15. 9. 2011
9.00 – 16.00, konference / Křižovatky architektury, Ballingův sál, NTK
15. 9. 2011
19.00 – 20.00, přednáška / Martin Rajniš, Ballingův sál, NTK

Přípravný výbor

Radomíra Sedláková, Národní galerie
Adam Gebrian, architekt
Michal Kortyš, starosta Litomyšle
Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra
Michal Kohout, Ústav urbanismu, FA ČVUT
Petr Urbánek, M2 Real Estate

Cílové skupiny

  • samospráva
  • architekti, urbanisti
  • developeři

KONFERENCE

Termín: 15. 9. 2011, 9.00 – 16.00
Místo: Ballingův sál – NTK
(Národní technická knihovna) v Praze 6, Technická 6

Třetí ročník odborné konference se zaměří na téma celospolečensky aktuální – veřejný prostor městský či příměstský a jak architektura ovlivňuje život společnosti. K diskusi budou přizváni zástupci komunální sféry, státní sféry, akademické obce, dále architekti, urbanisti a developeři.

Témata konference

  • prezentace úprav veřejného prostoru ve městech a obcích z pohledu autorů, architektů
  • role městského architekta, spolupráce samosprávy s architekty
  • development a veřejný prostor, spolupráce samosprávy s developery na tvorbě veřejného prostoru, rovnováha mezi požadavky města a zájmy soukromého sektoru
  • politické aspekty úprav veřejných prostorů (prezentace projektu veřejnosti, občanské iniciativy)
  • majetkoprávní vztahy, příprava stavebního řízení (scelování pozemků, územní rozhodnutí)
  • definice a kvalita zadání od investora
  • zanesení veřejných prostranství do územního plánu, změny územního plánu se zřetelem na veřejný prostoru
Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program byl ohodnocen 5 kreditními body.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

PŘEDNÁŠKA

Martin Rajniš, eMRAK / Přirozená architektura

Termín: 15. 9. 2011, 19.00
Místo: Ballingův sál – NTK (Národní technická knihovna) v Praze 6

DOPROVODNÁ VÝSTAVA

Finalisté soutěže Young Architect Award 2011

(aktivní odkaz na hlavní stránku YAA) Termín: 12. – 17. 9. 2011
Místo: Foyer Ballingova sálu – NTK v Praze 6

Téma letošního ročníku architektonické soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let - „veřejný prostor sídel“, se ideově propojuje s nosným tématem konference Křižovatky architektury. Účastníci konference tak budou mít jedinečnou příležitost konfrontovat návrhy a názory odborníků s vizemi a ideami mladé nastupující generace budoucích a začínajících architektů.


Účastnický poplatek

Early Birds do 5. 9. 2011:
Základní: 2520 Kč
Snížený – státní správa a samospráva: 1440 Kč
Snížený – student: 320 Kč
Novináři – zdarma

Od 6. 9. 2011:
Základní: 2950 Kč
Snížený – státní správa a samospráva: 1950 Kč
Snížený – student: 320 Kč
Novináři – zdarma

Účast na přednášce Martina Rajniše je zdarma.
Partneři
Doprovodná výstava

Chceme-li přispět k dialogu za lepší místa pro život, je nutné podpořit především mladou a nastupující generaci a to nejen budoucích urbanistů či architektů.

Finalisté 3. ročníku Young Architect Award, 12. – 17. 9. 2011, foyer NTK