Motto

„Architektura je pro člověka, odráží člověka, člověk se v ní musí najít. Architektura je odraz společnosti a společnost – nejenom česká – je na křižovatce. Témat k diskusi nabízí současná architektura množství téměř nepřeberné, hlavní ovšem je – skutečně diskutovat, mluvit a naslouchat.“

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
předsedkyně programového výboru konference

Aktuální informace, 20. dubna 2014, 11:38

Jak naložit s historickými budovami bez funkce?

Historických objektů je v Česku skutečně mnoho – od majestátních hradů až po drobné objekty průmyslového dědictví, všechny dohromady skládají historický obraz země a vypovídají o tom, jak a jaký v ní probíhal život. Postupně si uvědomujeme, jak se vztah ke starým objektům mění. Dnes prochází proměnou náš vztah ke stavbám 2. poloviny 20. století, jejichž důležitost a jejichž hodnoty si postupně uvědomujeme.   (8.4.2014)   více >>

Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. Zaslouží si památkovou ochranu?

Kolem staveb z období 1948 až 1989 chodíme nevšímavě a spíše jsme nakloněni věřit tomu, že se nám nelíbí. Bez ohledu na to, že některé z nich jsou už cennými památkami, byť oficiálně tento status nemají. A bohužel asi mít nikdy nebudou. Jen málo z nich má to štestí.   (26.6.2013)   více >>

„Socialistická“ architektura za katedrou a v praxi

„Budova Federálního shromáždění je památníkem normalizace!“ – takto kategoricky a zjevně nikoli jako sympatizant zmíněného objektu se před časem vyjádřil mediální odborník na historii architektury Zdeněk Lukeš. Projekt ovšem vznikl v roce 1966 (tedy před startem normalizace), ideově měl být podporou obnovy parlamentarismu v tehdejším Československu, ovládaném komunistickou stranou, a kovový pylon před budovou měl nést plastiku připomínající Jana Palacha – upřesnil na konferenci Křižovatky architektury Rostislav Švácha, naše nezpochybnitelná autorita pro moderní a soudobou architekturu, s tím, že zároveň má budova řadu pozoruhodných a dobově unikátních technických detailů.   (24.6.2013)   více >>

Jakub Potůček o socialistické architektuře na ČT24

Zdroj: Stránky architektonické kanceláře SIAL "Základním problémem vnímání této architektury je, že je pořád zatížena negativními konotacemi a hlavně emocemi. Starší generace není schopna se od tohoto způsobu vnímání oprostit, a tudíž není schopná vnímat kvality," upozorňuje historik architektury Jakub Potůček.   (14.6.2013)   více >>

Vincent Marani, Cigler Marani Architects: Quadrio není s Májem v konfliktu

Architektura je nadčasová, má historické přesahy, stylové kontexty jsou širší, obvykle mají mezinárodní, dnes bychom řekli globální charakter – říká Vincent Marani z ateliéru Cigler Marani Architects. Ten je podepsán pod známým a někdy kontroverzně vnímaným projektem Quadrio, který bude přiléhat k budově někdejšího obchodního domu Máj. To je podle mínění řady odborníků jedna z nejlepších staveb z období 1948-1989, tedy éry socialismu.


  (4.6.2013)   více >>

„Zlatá šedesátá léta v české architektuře“ nejen na konferenci, ale i ve Vaší knihovně

Nakladatelství GRADA Publishing vydalo originální publikaci Architektura 60. let – „zlatá šedesátá léta v české architektuře“ autorů Oldřicha J. Ševčíka a Ondřeje Beneše. Architektuře z let 1948-1989 se věnuje také letošní konference Křižovatky architektury. Knihu s více než 1300 unikátními fotografiemi, plány a nákresy toho nejlepšího, co v období komunismu bylo v ČR postaveno, získají dva vylosovaní návštěvníci konference.  (3.6.2013)   více >>
Partneři
Doprovodná výstava

Chceme-li přispět k dialogu za lepší místa pro život, je nutné podpořit především mladou a nastupující generaci a to nejen budoucích urbanistů či architektů.

Finalisté 3. ročníku Young Architect Award, 12. – 17. 9. 2011, foyer NTK